VAQUES

Les vaques durant la nit dormen en un camp on hi ha palla i al matí cada dia el pagés engega les vaques perqué pasturin herba fresca.
En tenen tantes ganes que salten i corren amb els seus vedells al darrera