LES DUES XAIES

Les ovelles : una de blanca i l'altre rossa, son toves i fines, tenen molt llana i son molt carinyoses