CONILLS

Els conills tenen molt espai per correr i saltar.
Quan la femella vol criar fa un forat a terra i enterra les seves cries i quan no la veu ningú les desenterra i les hi dòna de mamar. Quan les cries estan més crescudes surten fora del cau.