Com reservar

CANCELACIÓ DE LA RESERVA

La cancelació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d'arribada dòna lloc a les següents penalització llevat de pacte en contrari:

  • Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total d'estada
  • Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies 35% del preu d'estada
  • Reserva per més de 7 dies, el 25% del preu total d'estada.

Les anteriors penalitzacions no son d'aplicació quan la cancelació es produeix per causa de força major, degudament acreditada

La persona usuària té dret a cancelar la reserva confirmada, sense cap penalització sempre que es faci abans de 10 dies anteriors a la data d'arribada, llevat pacte en contrari.